Autor:
Jan Szpilka


Partnerka, gościni, przyjaciółka – nigdy „przewodniczka”

fragment recenzji

Dawno nie przeszła mi przez ręce książka o tytule równie nieszczęśliwie przetłumaczonym, jak Przewodniczki. Jak na gruzach komunizmu budowa­łyśmy równy świat Ann Snitow. Piszę to bez przesady, a problem dotyczy zarówno samego tytułu, jak i podty­tułu. Oryginalne Visitors –  a  więc „gościnie”, „zwiedzające” bądź „ptaki wędrowne” – stało się „przewodniczkami”, z kolei An American Feminist in East Central Europe – amerykań­ska feministka w Europie Środkowo­ ­Wschodniej – przemieniło się w patetyczne zapytanie o budowę „równego świata” na „gruzach komunizmu”. To przesunięcie znaczeń i akcentów jest tym bardziej rażące z punktu widze­nia tego, czym książka Ann Snitow jest, a właściwie czego bardzo stara się uniknąć.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.044s / 2775.02 kB / 190 inc