Informacja o licencji

Czasopismo „Kwartalnik Trzeci Sektor” jest wydawane w modelu Open Access na licencji niewyłącznej CC-BY-NC-SA: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach/ 4.0 Międzynarodowa.

Wolno:

  • dzielić się — kopiować i rozpowszechniać utwór (materiał zamieszczony w Kwartalniku) w dowolnym medium i formacie,
  • dokonywać adaptacji — modyfikować, zmieniać i tworzyć nowe treści na bazie oryginalnego utworu,

na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć (podać imię i nazwisko twórcy utworu lub nazwę innego podmiotu, którego autorstwo należy uznać – o ile są ujawnione, także informację prawnoautorską, licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności i link do utworu). Należy także wskazać, czy zostały wprowadzone zmiany w utworze.
  • Użycie niekomercyjne — nie można wykorzystywać utworu do celów komercyjnych, czyli służących uzyskaniu korzyści majątkowych, w tym wynagrodzenia.
  • Na tych samych warunkach — modyfikując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie nowy utwór, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, na której rozpowszechniany jest oryginał.
  • Nie można też stosować środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają korzystanie z utworu na warunkach określonych w licencji.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich jako licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja na korzystanie z któregokolwiek utworu publikowanego w „Kwartalniku Trzeci Sektor” nie zapewnia wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych jego użyć. W szczególności możliwości korzystania z danego utworu mogą być ograniczone przez takie prawa, jak prawo do ochrony wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste.

Pełna treść licencji dostępna jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/

0.056s / 2758.42 kB / 189 inc