O kwartalniku Trzeci Sektor

„Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji. Od początku 2021 roku jest czasopismem wydawanym w otwartym dostępie.

Wydawcami „Kwartalnika Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma. 


Rada naukowa

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Galia Chimiak, prof. IFIS PAN
Polska Akademia Nauk w Warszawie

dr Marcin Dąbrowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący)

dr Petr Fabian
Uniwersytet Śląski w Opawie

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
Uniwersytet Łódzki

mgr Radosław Jasiński
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

dr Tetiana Liakh
Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie

dr Eduard Marček
Slovak Fundraising Center

prof. dr hab. Maria Mendel
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej Perkowski
Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Marek Rymsza
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Stec, prof. UO 
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Fryderyk Zoll
European Legal Studies Institute Universität Osnabrück, Uniwersytet Jagielloński
 

zobacz więcej


0.038s / 2723.24 kB / 189 inc