O kwartalniku Trzeci Sektor

„Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Pismo pełni także funkcję forum dyskusji i wymiany poglądów dotyczących tej problematyki. Dostarcza wszystkim zainteresowanym argumentów – opartych na wiedzy i wynikach badań – do wykorzystania w debatach, tworzeniu nowych rozwiązań lub ocenie istniejących systemów, polityk i regulacji.

Wydawcami „Kwartalnika Trzeci Sektor” są: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma. 


Rada naukowa

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Galia Chimiak, prof. IFIS PAN
Polska Akademia Nauk w Warszawie

dr Marcin Dąbrowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący)

dr Petr Fabian
Uniwersytet Śląski w Opawie

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
Uniwersytet Łódzki

dr Jarosław Greser
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Radosław Jasiński
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 

dr Tetiana Liakh
Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie

prof. dr hab. Maria Mendel
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej Perkowski
Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Marek Rymsza
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Stec, prof. UO 
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Fryderyk Zoll
European Legal Studies Institute Universität Osnabrück, Uniwersytet Jagielloński
 

zobacz więcej