Wydawcy

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02–554 Warszawa
 

Wersja online
www.kwartalnik3sektor.pl

Numer ISSN wersji drukowanej i elektronicznej
ISSN 1733-2265

Redakcja Kwartalnika 3 Sektor
dr Jarosław Greser (redaktor naczelny)
Lidia Kuczmierowska
Grzegorz Wiaderek

Adres redakcji
„Kwartalnik Trzeci Sektor”
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48
02–954 Warszawa

kontakt@kwartalnik3sektor.pl

0.055s / 5318.02 kB / 189 inc