Autor:
Tymon Markiewicz

Słowa kluczowe:
przedstawiciel społeczny, organizacja społeczna, postępowanie immunitetowe postępowanie sądowe, social representative, social organization, immunity proceedings, judicial proceedings

DOI:
10.26368/17332265-59/60-3/4-2022-4


Udział przedstawiciela społecznego w postępowaniu immunitetowym w świetle obowiązujących przepisów

Abstrakt

W artykule przedstawiono argumentację na rzecz stanowiska, że przedstawiciel społeczny, o którym mowa w art. 90 § 1 Kodeksu postępowania karnego, może brać udział w postępowaniu immunitetowym, będącym „postępowaniem sądowym” w rozumieniu prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Błędny jest zatem pogląd, zgodnie z którym przedstawiciel społeczny nie może uczestniczyć w postępowaniu immunitetowym, gdyż postępowanie to jest wyłącznie elementem postępowania przygotowawczego, a więc nie jest „postępowaniem sądowym”. Aby przedstawiciel organizacji społecznej mógł brać udział w postępowaniu immunitetowym, nie jest tym samym konieczna żadna zmiana legislacyjna.

Participation of a social representative in immunity proceedings in the light of regulations currently in force

Abstract

The article presents arguments for the position that the social representative referred to in Art. 90 § 1 of the Code of Criminal Procedure, may participate in immunity proceedings, which are “judicial proceedings” within the meaning of the law and the jurisprudence of the Supreme Court. Therefore, the view according to which a social representative cannot participate in the immunity proceedings is erroneous, since these proceedings are only an element of the preparatory proceedings, and therefore are not “judicial proceedings”. Thus, no legislative change is necessary for a representative of a social organization to participate in the immunity proceedings.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.062s / 2777.61 kB / 190 inc