Autor:
Jarosław Gwizdak


Praworządność dla ludzi i po ludzku

fragment recenzji

książki Adisa Merdzanovica i Kalypso Nicolaïdisa A Citizen’s Guide to the Rule of Law:
Why We Need to Fight for the Most Precious Human Invention of All Time.

Są słowa modne, są słowa roku, bywają także słowa nadużywane. Nie wiem, do której kategorii słów należy obecnie słowo „praworządność”, które swoistym kultem otaczają autorzy wydanej w 2021 roku książki A Citizen’s Guide to the Rule of Law: Why We Need to Fight for the Most Precious Human Invention of All Time (Obywatelski przewodnik po praworządności. Dlaczego powinniśmy walczyć o najcenniejszy wynalazek ludzkości?). Publikacja nie jest przetłumaczona na język polski (mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni), a wydało ją w 2021 roku wydawnictwo ibidem-Verlag ze Stuttgartu.

Już w tytule recenzowanej pozycji po ja wiają się najważniejsze dla praw człowieka kategorie: jest „praworządność” i jest „obywatel”. Pojawia się również „walka” o wynalazek uznany przez autorów za najcenniejszy.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.067s / 5470.51 kB / 190 inc