Autor:
Jan Szpilka


Rasizm w Polsce – polski rasizm

fragment recenzji

książki Agnieszki Kościańskiej i Michała Petryka Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie.

Debaty na temat relacji rasowych w Polsce – a już szczególnie o struktu­ralnym rasizmie i białej supremacji – nie zdarzają się w naszym kraju szczególnie często. Kiedy się już poja­wia ją, są zazwyczaj odpryskiem wiel­kich sporów ze świata atlantyckiego: echem protestów Black Lives Matter lub doświadczeń konsekwencji dekolo­nizacji w Europie Zachodniej. Jedyny wyjątek stanowią nieustannie powra­cające spory dotyczące sensu i natury relacji polsko­-żydowskich przed drugą wojną światową, ale i w nich kategoria „rasizmu” pojawia się raczej rzadko. Antysemityzm, tak jak zazwyczaj o nim rozmawiamy, ma trochę inny wydźwięk.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.050s / 2774.91 kB / 190 inc