Autor:
Zespół redakcji


Nauka w czasach wojny

fragment wstępu

W najnowszym numerze kwartalnika nie znajdą Państwo tekstu, który odnosiłby się do aktualnych wyda­rzeń. Nie jesteśmy tu wyjątkiem. Publikowane w różnych wydawnictwach badania wciąż jeszcze próbują wyjaśniać zjawiska będące skutkiem pandemii, choć wydają się one teraz odległą przeszłością, świat bowiem zamarł w zdumieniu wobec toczącej się z niezwykłą brutalnością wojny. Liczne badania i rozprawy filozoficz­ne nad istotą i  mechanizmami zła nie dostarczają nam wiedzy pozwalającej zrozumieć, co dzieje się dziś w Ukrainie i jak reaguje na te wyda­rzenia świat. Zaskakuje postawa rosyj skiego społeczeństwa, mimo że o nim także teoretycznie dużo wie­dzieliśmy. Wszystko to rodzi pyta­nie o użyteczność nauki – badającej w przeważającej mierze przeszłość, dystrybuowanej w zamkniętych aka­demickich obiegach, niedocierającej skutecznie ani do decydentów, ani do społeczeństwa. Dyskurs o tym, czy nauka powinna poszukiwać prawdy, czy wpływać na społeczną lub poli­tyczną zmianę, traci w tej sytuacji rację bytu – żadnego z tych celów nie udało się osiągnąć. Niewiele wiemy, niewiele rozumiemy.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.041s / 2775.88 kB / 190 inc