Autor:
Anna Wojciechowska-Nowak


Dyrektywa o ochronie sygnalistów – co organizacja pozarządowa powinna wiedzieć przed jej wdrożeniem

fragment ekspertyzy

W  artykule omówiono kluczowe założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z  dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej z punktu widzenia nowych obowiąz­ków, którym podlegać będą również organizacje pozarządowe. Wskazano ponadto działania, które mogą podjąć organizacje, żeby skutecznie zastoso­wać standardy związane ze zgłasza­niem nadużyć w swojej działalności.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.046s / 2774.77 kB / 190 inc