Autor:
Karolina Dreszer-Smalec


Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”

fragment ekspertyzy

Wraz z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021–2027 w budżecie unijnym zaproponowano nowe programy dystrybucji fundu­szy. Po kilkunastu miesiącach nego­cjacji wśród różnych instrumentów finansowych pojawił się program „Obywatele, równość, prawa i war­tości”. Jego kształt oraz ostateczna wartość alokacji zmieniały się niemal do ostatniej chwili. W niniejszym arty­kule opisano przebieg prac nad pro­gramem, z uwzględnieniem roli, jaką odegrały organizacje pozarządowe, a także przedstawiono podstawowe założenia programu i działania, jakie można zrealizować z jego środków. Jest to program szczególnie ważny dla trzeciego sektora.

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 2774.88 kB / 190 inc