Autor:
Jan Szpilka


Transpłciowość i jej instytucje

fragment recenzji

Sposób, w jaki funkcjonuje w Polsce procedura uzgodnienia płci metrykalnej osób transpłciowych, jest – w  po równaniu z  analogicznymi zagranicznymi rozwiązaniami – wyjątkowy. Transpłciowi Polacy próbu-jący dokonać korekty znaczników płciowych w swoich dokumentach osobowych, co wiąże się ze zmianą w akcie urodzenia, są zmuszeni do pozywania własnych rodziców do sądu w trybie powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. W wyniku takiego postępowania sąd może wydać decy-zję umożliwiającą uzyskanie nowych dokumentów.

O ile samo zaangażowanie sądu w  taką procedurę nie jest niczym wyjątkowym na tle podobnych rozwiązań prawnych na świecie, o tyle fakt, że konieczną częścią tego procesu w Polsce jest stawianie własnej rodziny przed sądem, jest wyjątkowy dla naszego kraju. Moi zagraniczni rozmówcy, kiedy o tym słyszą, często reagują po prostu niedowierzaniem i pytaniem o to, jak możliwe, że tak okrutny system w ogóle mógł powstać. Szczęśliwie wyśmienita książka Marii Dębińskiej Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii zarówno daje odpowiedź na to pytanie, jak i podkreśla jego istotność.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 2775.91 kB / 190 inc