Autor:
Zespół Wydawcy


Trzeci sektor w trudnych czasach

fragment wstępu

Pięćdziesiąty piąty numer „Kwartalnika Trzeci Sektor”, do lektury którego zapraszamy, otwiera wywiad z Kaliną Czwarnóg i Marianną Wartecką z Fundacji Ocalenie. Tytuł Apelujemy, żeby nie milczeć zawiera główne przesłanie zapisu rozmowy dotykającej różnych aspektów pomagania uchodźcom na wschodniej granicy. Mimo że warunki na granicy, działania rządu i służb się zmieniają, wiele wątków pozostaje aktualnych. Prezentowana w wywiadzie perspektywa osób stykających się z wykorzystywanym do celów politycznych kryzysem humanitarnym unaocznia całą złożoność i tragiczny wymiar tej sytuacji. Chcieliśmy, aby pozwoliła również lepiej zrozumieć, na czym w praktyce polegają działania organizacji przebywających na przygranicznych terenach, jak ważne jest, aby je wspierać i jak najlepiej to robić. Kalina Czwarnóg i Marianna Wartecka podkreślają, że obok finansowego i mądrze świadczonego wsparcia rzeczowego bardzo ważne są głosy jednoznacznie formułowanego poparcia dla ich działań i sprzeciwu wobec łamania praw człowieka oraz utrudniania udzielania pomocy humanitarnej: „Dla nas to jest bardzo wzmacniające i pomocne, kiedy ludzie po prostu o tym mówią. Dotyczy to także zwykłych osób […]. Byłoby super, gdyby te osoby po prostu zabierały głos, nie bały się tego, że to nie jest ich temat. To jest w tej chwili temat każdego”.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.062s / 2776.16 kB / 190 inc