Autor:
Jakub Kościółek

Słowa kluczowe:
dzieci z doświadczeniem migracji, organizacje pozarządowe, całościowe podejście do dzieci, dzieckocentryczność, asystenci międzykulturowi

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-1


Ku całościowemu podejściu do dzieci z doświadczeniem migracji – rola organizacji pozarządowych w popularyzacji nowego paradygmatu

abstrakt

W  artykule podjęto problematykę wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji. Omówiono działania oferowane systemowo, aby podkreślić rolę organizacji pozarządowych we wsparciu tej grupy uczennic i uczniów. Autor przedstawia pokrótce działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w zakresie przede wszystkim wsparcia językowego, aby zaprezentować najnowsze inicjatywy, w dużej mierze skupiające się na wsparciu asystentek i asystentów międzykulturowych. Podkreśla znaczenie nowych paradygmatów w podejściu do dzieci z doświadczeniem migracji – paradygmatu dzieckocentrycznego (child-centered approach) i całościowego podejścia do dziecka (whole child approach), wskazując przykłady projektów realizowanych w tym duchu przez organizację pozarządową.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5394.43 kB / 190 inc