Autor:
Piotr Frączak

Słowa kluczowe:
koła gospodyń wiejskich, funkcje kół gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, koła ziemianek, samoorganizacja kobiet wiejskich

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-2


Historia kół gospodyń wiejskich – między emancypacją a kolonizacją wsi

abstrakt

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich wprowadziła trzecią formę prawną tych organizacji, co spowodowało powrót do dyskusji na temat roli kół oraz ideologicznych założeń ich powstawania i działalności. Artykuł prezentuje, jak ruch kół gospodyń wiejskich rozwijał się w Polsce oraz jakie pełnił funkcje przez ponad stulecie. Bazując na analizie literatury obejmującej okres od powstania pierwszych kół do współczesności, autor podejmuje próbę udowodnienia, że ruch ten, wbrew popularnym poglądom i opiniom, był niejednorodny i cechowała go duża różnorodność. Wskazuje także próby wykorzystania kół do celów politycznych, swoistej „kolonizacji wsi”, co – zdaniem autora – nigdy nie zakończyło się pełnym sukcesem. Świadczą o  tym zawsze silnie obecne w ruchach kół gospodyń wiejskich niezależne, autonomiczne inicjatywy, których przykłady można znaleźć w artykule.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.069s / 5394.50 kB / 190 inc