Autor:
Hubert Smoliński

Słowa kluczowe:
media społecznościowe, portale społecznościowe, funkcje mediów społecznościowych, rzecznictwo, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-3


Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych

abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, jak organizacje pozarządowe w Polsce wykorzystują media społecznościowe do realizacji interesów reprezentowanych grup społecznych. W toku wywodu przybliżono funkcje mediów społecznościowych w rzecznictwie oraz przyczyny i sposoby wykorzystania portali społecznościowych przez zagraniczne i polskie organizacje pozarządowe. Analiza literatury przedmiotu i rozmowy z polskimi organizacjami pozarządowymi prowadzą do wniosku, że organizacje korzystają z mediów społecznościowych głównie w celu informowania o swojej bieżącej działalności, zaniedbując ich społecznościowy, konwersacyjny wymiar. Wywiady pogłębione z organizacjami non profit rzucają również światło na trudności, z którymi zmagają się podmioty pozarządowe w związku z obecnością na portalach społecznościowych, oraz obrazują rolę, którą media społecznościowe odgrywają w repertuarze środków rzeczniczych w ostatnich latach.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.063s / 5394.55 kB / 190 inc