Autor:
Piotr Grabowski, Paulina Jędrzejewska

Słowa kluczowe:
wypalenie zawodowe, wypalenie aktywistyczne, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, kultura organizacyjna

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-4


Wypalenie zawodowe i aktywistyczne w trzecim sektorze w Polsce, Chorwacji i Słowenii

abstrakt

Artykuł prezentuje założenia i wyniki eksploracyjnego badania jakościowego dotyczącego wypalenia zawodowego i aktywistycznego w trzecim sektorze, przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół, którego liderem była polska Fundacja Culture Shock. Tłem dla wskazanych treści jest historia badań nad wypaleniem zawodowym na świecie i w Polsce. Tekst odnosi się do sposobów definiowania wypalenia, doświadczeń wypaleniowych pracownic i pracowników sektora pozarządowego oraz uwarunkowań społeczno-politycznego i organizacyjnego rozwoju omawianego syndromu. Zawiera zebrane podczas badania rekomendacje eksperckie i formułuje postulaty dotyczące prowadzenia kolejnych badań w przyszłości.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 5394.16 kB / 190 inc