Autor:
Jan Szpilka


Śmierć i pustynia

fragment recenzji

książki Jasona de Leona The Land of Open Graves. Living and Dying on the Migrant Trail.

Co zabija latynoamerykańskich mi­grantów, którzy próbują szlaka mi bie gnącymi przez pustynię Sonora prze kroczyć granicę meksykańsko­­amerykańską? Przede wszystkim słoń­ ce i temperatura: śmierć przychodzi w wyniku odwodnienia i wycieńcze­nia. Trasa jest długa i prowadzi przez niegościnne, niezamieszkane tereny, na których łatwo się zgubić albo ulec wypadkowi. Migranci, zazwy czaj po cho dzący nie z samego Meksyku, ale z dal szego południa, z krajów takich jak Nikaragua czy Salwador, na samą granicę docierają już często w złym stanie i bez pieniędzy, niezbędnych do zdobycia wody czy odpowiedniego ubrania. Tym łatwiej padają ofiarami pustyni.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 5469.72 kB / 190 inc