Autor:
Zespół Wydawcy


Pandemia minie - wyzwania dla organizacji obywatelskich zostaną

fragment wstępu

Teksty w najnowszym numerze „Kwar­talnika Trzeci Sektor” na pierwszy rzut oka wydają się obejmować bardzo zróżnicowaną tematykę, ich uważna lektura prowadzi jednak do wniosku, że układają się one w kilka głównych grup zagadnień: o wpływie pande­mii na życie społeczne i aktywność organizacji pozarządowych, o koniecz­ności dbania o fundamenty demokra­tycznego systemu – nawet w kryzysie – i o białych plamach działalności sek­tora obywatelskiego. Cały świat wciąż żyje pandemią, stąd wątek ten obecny jest aż w trzech tekstach.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.070s / 5469.56 kB / 190 inc