Autor:
Krzysztof Izdebski, Grzegorz Wiaderek

Słowa kluczowe:
legislacja, ewaluacja ex post, ocena skutków regulacji, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-54-2-2021-1


Obywatelska analiza prawa - doświadczenia dla systemu stanowienia prawa

abstrakt

W artykule omówiono doświadczenia i wyniki badań dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji ePaństwo oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS – które przeprowadziły ewaluację ex post dwóch aktów prawnych: Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wnioski z tych badań oraz testowania użytych narzędzi posłużyły do próby wypracowania narzędzi aktywnego i profesjonalnego uczestniczenia organizacji pozarządowych w procedurach stanowienia prawa. Celem obu ewaluacji było także zweryfikowanie, w jakim stopniu dane zawarte w ocenach skutków regulacji oraz uzasadnieniach aktów prawnych pozwalają na ocenę osiągnięcia celów i skuteczności obu ustaw. Badania wykazały dysfunkcjonalności obu ustaw, wskazano konkretne problemy wymagające reakcji legislacyjnej, organizacyjnej lub finansowanej. Potwierdziły one niską przydatność ocen skutków regulacji dla późniejszej ewaluacji ex post celowości i skuteczności badanych ustaw. Najważniejszym powodem tego stanu rzeczy jest jakość danych umieszczanych w ocenach skutków regulacji. Chętni do podobnych badań będą mogli wykorzystać wypracowaną metodologię i narzędzia ewaluacji prawa ex post.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.065s / 5395.66 kB / 190 inc