Autor:
Patryk Dziurski

Słowa kluczowe:
innowacje, innowacje finansowe, pozytywne skutki innowacji, negatywne skutki innowacji

DOI:
10.26368/17332265-54-2-2021-2


Czy innowacje są zawsze korzystne? Eksploracja pozytywnych i negatywnych społecznych skutków innowacji finansowych

abstrakt

Tematy innowacji i innowacyjności często dominują we współczesnej debacie publicznej. Wskazuje się, że innowacje są dobre i pożądane, a ich skutkiem jest rozwój gospodarczo-społeczny. Takie postrzeganie innowacji jest jednak zubażające, gdyż innowacje mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki na poziomie indywidualnym, organizacyjnym oraz gospodarczo-społecznym. Celem artykułu jest więc poznanie i opisanie społecznych pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji innowacji finansowych. W rozważaniach przedstawionych w artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia – „innowacje”, „innowacyjność”, „innowacyjna organizacja” – i scharakteryzowano występujące między nimi relacje. Sformułowano ponadto założenie, że innowacje mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki – co zostało zweryfikowane na przykładzie innowacji finansowych i ich społecznych konsekwencji – mogą być również źródłem wykluczenia i inkluzji finansowej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.061s / 5394.56 kB / 190 inc