Autor:
Dorota Pieńkowska


Rok w pandemii okiem pożyczkodawcy w sektorze pozarządowym

fragment ekspertyzy

O  sytuacji finansowej organizacji pozarządowych w Polsce napisano już wiele. Mimo że sektor się rozwija, pojawiają się nowe źródła finansowania, a część organizacji inicjuje działalność sprzedażową – w ramach działań statutowych bądź działalności gospodarczej – to bolączki sektora w tym obszarze niespecjalnie się zmieniają. Odwołując się do pewnego źródła wiedzy na temat kondycji trzeciego sektora, jakim jest regularne badanie przeprowadzane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (https://api.ngo.pl/media/get/108904), można wymienić kilka najistotniejszych problemów: brak przewidywalności finansowania i ograniczone zasoby własne zapewniające stabilność funkcjonowania, a z drugiej strony – niewysoki odsetek organizacji pozarządowych, które aktywnie podejmują działania zmierzające do pozyskania środków od osób fizycznych lub osób prawnych w formie darowizn czy z mechanizmu jednego procentu. Właśnie te przyczyny w dużej mierze składają się na sytuację, o której kolokwialnie się mówi, że budżet się „nie spina” – a jeśli nawet udaje się go zbilansować, to pojawiąjące się w ciągu roku problemy z płynnością finansową (niezależnie od tego, czy z winy organizacji, czy nie) mogą tym budżetem istotnie zachwiać.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.069s / 5470.81 kB / 190 inc