Autor:
Jan Szpilka


Wspólny grunt

fragment recenzji

książki Rafała Matyi "Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością"

Pytaniem, które nasuwa się przy lek­turze książki Miejski grunt politologa Rafała Matyi – i które może stanowić klucz do zrozumienia tej zaskakująco nieoczywistej publikacji – jest kwestia jej przynależności gatunkowej.

Na pierwszy rzut oka jest to praca historyczna. Sugeruje to podty­tuł (250 lat polskiej gry z  nowoczes­nością), nota wydawcy czy spis treści, chronologicznie ułożony od czasów stanisławowskich aż do „wydarzeń naj­nowszych”. Tak widziany, Miejski grunt może być uznany za próbę napisania historii modernizacji ziem polskich, ale z perspektywy miast „małych i śred­nich”. Chodzi tutaj o takie ośrodki jak Nowy Sącz, Rzeszów albo Lublin, któ­rym w polskiej pamięci historycznej zwykły przypadać role w najlepszym razie epizodyczne (na przykład rząd lubelski), jeśli nie są to miasta w niej po prostu ignorowane.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5470.45 kB / 190 inc