Autor:
Agata Dasiewicz

Słowa kluczowe:
darowizna, zachęty podatkowe, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, filantropia

DOI:
10.26368/17332265-53-1-2021-5


Prawo podatkowe a filantropia w biznesie

abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy polskie prawo podatkowe wspiera filantropię w biznesie. Szczegółowo zostanie więc przedstawiona ulga podatkowa związana z przekazywaniem przez przedsiębiorców darowizn na rzecz podmiotów realizujących zadania ze sfery pożytku publicznego. Wśród zagadnień, które będą przedmiotem dalszych rozważań, znajdą się warunki formalne skorzystania z ulgi podatkowej, sposób ustalenia wartości darowizny podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania czy okoliczności prowadzące do opodatkowania darowizny towarów podatkiem od towarów i usług. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustaw regulujących podatki PIT, CIT i VAT.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 5350.99 kB / 190 inc