Autor:
Aleksandra Herman

Słowa kluczowe:
mniejszość ukraińska, podmiotowość sprawcza, feminizacja aktywności społecznej, zaangażowanie społeczne kobiet

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-2


Feminizacja podmiotowości sprawczej na przykładzie zaangażowania społecznego Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce

Abstrakt

W artykule poddano analizie zaangażowanie społeczne kobiet z mniejszości ukraińskiej w Polsce. Ukrainki wyraźnie dominują liczebnie wśród osób podejmujących pracę społeczną i zaangażowanych społecznie, co sprawia, że możemy mówić o feminizacji aktywności społecznej w tej mniejszości narodowej. Analiza i interpretacja sytuacji kobiet z mniejszości narodowej jest poprowadzona w ogólnych ramach teorii strukturacji. Umożliwiło to ukazanie działania jednostek i ich podmiotowość sprawczą w perspektywie szeroko rozumianych uwarunkowań strukturalnych, dotyczących zarówno samej mniejszości, jak i dominującego społeczeństwa polskiego.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.056s / 5298.24 kB / 190 inc