Autor:
Grażyna Liczbińska, Jacek Leśny

Słowa kluczowe:
zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, organizacje pozarządowe, świadomość obywatelska

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-3


Kształtowanie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych przestrzenią dla organizacji pozarządowych

Abstrakt

Wokół zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i ich przyczynami narosło wiele mitów i kontrowersji. Rzecz w tym, że Polacy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej wyróżniali się względnie niskim poziomem świadomości ekologicznej, w tym związanej ze zmianami klimatu oraz wynikającymi z nich zagrożeniami ekologicznymi i zdrowotnymi.

W ostatnich latach stan wiedzy, poziom świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców Polski wydatnie się jednak poprawia. Tymczasem wskaźniki ekonomiczne nie pozostawiają złudzeń: w Europie w ostatnich latach ponad 60 procent strat gospodarczych było bezpośrednio związanych z czynnikami klimatycznymi, takimi jak upały i ulewne deszcze. Kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie konsekwencji zmian klimatycznych i konieczności adaptacji do tych zmian otwiera przestrzeń dla aktywności organizacji pozarządowych, które przez rozpoznawanie potrzeb społeczeństwa mogą angażować się w jego edukację ekologiczną i współtworzyć politykę na rzecz zmian klimatu.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.060s / 5299.10 kB / 190 inc