Autor:
Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Grzegorz Nowacki

Słowa kluczowe:
generacja Z, aktywność polityczna, polskie społeczeństwo

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-4


Młodzi, gniewni i zagubieni, czyli o aktywności politycznej pokolenia Z we współczesnej Polsce

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest analiza aktywności politycznej pokolenia Z we współczesnej Polsce. Artykuł opiera się na opisie pokolenia Z w porównaniu z generacją X i generacją Y z położeniem nacisku na specyfikę ich poglądów, aktywności i zaangażowania w sferze polityki. Aktywność polityczną pokolenia Z analizowano na poziomie konwencjonalnym (udział w wyborach) i niekonwencjonalnym (gotowość do protestów). W analizie aktywności politycznej pokolenia Z wykorzystano literaturę źródłową, raporty oraz wyniki sondaży.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.067s / 5297.99 kB / 190 inc