Autor:
Katarzyna Górniak


Zbiorowy bohater - czujny i gotowy

Fragment recenzji

książki pod redakcją Barbary Lewenstein, Agaty Gójskiej i Ewy Zielińskiej "Aktywizmy miejskie"

Zagadnienia i zjawiska, które koncentrują się na nieformalnych, niesformalizowanych, ale także półformalnych czy będących w procesie formalizacji inicjatywach i mobilizacjach społecznych, nie są nowe. Pojawiały i rozwijały się na każdym etapie tworzenia się polskiego społeczeństwa obywatelskiego i nie będzie przesadą stwierdzenie, że są fundamentem, z którego wyrasta cały trzeci sektor. Nie są to zatem zagadnienia lekceważone, marginalizowane lub zaniedbywane. Można zauważyć, że jest wręcz odwrotnie – cieszą się sporym zainteresowaniem różnych instytucji i ich przedstawicieli. Świadczą o tym działania podejmowane zarówno przez bada-czy i akademików, którzy prowadząc liczne obserwacje i projekty badawcze, dokonują diagnoz czy analiz tych zjawisk, jak i przez reprezentantów instytucji publicznych, uwzględniających w zarządzaniu publicznym i w podejmowanych decyzjach oddolne ruchy i działania społeczne. Liczba powstających publikacji i dokumentów czy organizowanych konferencji i seminariów pokazuje, że tematyka dotycząca inicjatyw społecznych nadal pozostaje w centrum uwagi. Jest ważną sferą praktyk i poznania.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5375.23 kB / 190 inc