Autor:
Marek Grondas


Profesjonalizacja Stowarzyszenia MONAR

Fragment opracowania

W ciągu ponad czterdziestoletniej historii Stowarzyszenie monar przeszło długą drogę od spontanicznie kształtującego się ruchu społecznego do potężnej, cieszącej się  sporym autorytetem metaorganizacji pozarządowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tych aspektów procesu rozwoju Stowarzyszenia, które zdecydowały o jego profesjonalizacji.

Mitem założycielskim Stowarzyszenia monar jest opowieść o Marku Kotańskim,  zatrudnionym w szpitalu psychiatrycznym młodym psychologu, który w sprzeciwie wobec nieskutecznej pracy z pacjentami uzależnionymi od narkotyków wyprowadza ich 15 października 1978 roku ze szpitala i zakłada pierwszy ośrodek stosujący nieznaną dotychczas w Polsce metodę społeczności terapeutycznej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.038s / 2679.14 kB / 190 inc