Autor:
Kazimierz Z. Sowa


Polskie społeczeństwo obywatelskie po trzydziestu latach

Fragment tekstu

W pierwszych słowach tego krótkiego tekstu składam przede wszystkim serdeczne gratulacje szanownej redakcji „Kwartalnika Trzeci Sektor” z okazji wydania  pięćdziesiątego tomu tego czasopisma. W dzisiejszych czasach jest to jubileusz  okazały, warty nie tylko otwarcia butelki szampana, ale także wyrażenia wielkiego
uznania dla całego zespołu redakcyjnego. Szczególne wyrazy kieruję do sekretarz  redakcji – profesor Magdaleny Dudkiewicz – która po latach znów wywołała mnie do tablicy, a której zasługi dla kwartalnika są zgoła nieocenione. Chcę również powiedzieć,
że to, że „Kwartalnik Trzeci Sektor” ukazuje się nieprzerwanie od kilkunastu już lat, świadczy nie tylko o élan vital redakcji, lecz również o przydatności pisma dla funkcjonowania i rozwoju polskiego trzeciego sektora.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.062s / 5374.25 kB / 190 inc