Autor:
Marek Rymsza


„Kwartalnik Trzeci Sektor” – rozwój i dorobek pisma w latach 2004–2016

Fragment tekstu

„Kwartalnik Trzeci Sektor” (wcześniej „Trzeci Sektor”) to periodyk obecny na polskim rynku wydawniczym od jesieni 2004 roku, z roczną przerwą w 2017 roku. Ukazało się łącznie pięćdziesiąt numerowanych edycji pisma oraz sześć edycji specjalnych. W kilkunastoletniej historii pisma można wyróżnić trzy główne okresy. W dwóch pierwszych – lata 2004–2010 oraz 2011–2016 – wydawcą kwartalnika była Fundacja Instytut Spraw Publicznych, w trzecim – lata 2017–2020 – pismo jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkoły
Głównej Handlowej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2678.66 kB / 190 inc