Autor:
Bogna Kietlińska

Słowa kluczowe:
dziecięce geografie, podwórka, pedagogika teatru, przestrzeń, ewaluacja projektu

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-1


Czy koło nie ma końca? Rekonstrukcja dziecięcych geografii wybranych praskich podwórek

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zrekonstruowanych dziecięcych geografii wybranych podwórek warszawskiej Pragi. Geografie te służyły jako punkt wyjścia dalszych analiz i interpretacji materiału zebranego w czasie ewaluacji projektu „Teatralna Praska Dorożka”, realizowanego w 2016 roku przez Teatr Baj w partnerstwie strategicznym ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Projekt wpisywał
się w szersze działania, których celem jest rewitalizacja Pragi – rozumiana jako proces nie tylko urbanistyczny, architektoniczny i ekonomiczny, ale także społeczny.
Z tego punktu widzenia odtworzenie dziecięcych geografii podwórek wraz z uchwyceniem ich dynamiki, sposobów użytkowania oraz zachodzących w ich obszarze typów relacji wydawało się szczególnie cenne.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.052s / 5285.08 kB / 190 inc