Autor:
Piotr Rojewski

Słowa kluczowe:
szkoła, edukacja praw człowieka, nauczyciele, „obcy”

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-2

Edukatorzy praw człowieka w polskich szkołach publicznych jako „obcy” w swoim środowisku funkcjonowania

abstrakt

Artykuł skupia się na sytuacji nauczycielek i nauczycieli zajmujących się edukacją praw człowieka, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione. W ich przekonaniu szkoła i środowisko szkolne wytwarzają taki typ podmiotowości, który nie jest przez nich podzielany, w wyniku czego ich status można określić mianem „obcych”. Istnieje silne
napięcie między nimi a środowiskiem ich funkcjonowania, wynikające między innymi z tego, że pewni aktorzy społeczności szkolnej oraz przedstawiciele związanych ze szkołą lub oddziałujących na nią grup i organizacji społecznych (często religijnych), wreszcie polityka oświatowa państwa, dążą do zorganizowania edukacji wokół innych
wartości (tradycjonalizm, patriotyzm) niż te, które stanowią fundament edukacji praw człowieka.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf