Autor:
Ilona Matysiak

Słowa kluczowe:
funkcja sołtysa, sołtysi, sołtyski, samorząd lokalny, społeczeństwo obywatelskie, wieś

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-3


Kobiety wśród sołtysów – dlaczego jest ich coraz więcej i co z tego wynika?

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na kobietach pełniących funkcję sołtysa. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania o to, dlaczego w ostatnich latach rośnie liczba sołtysek i  czy występują jakieś istotne różnice między kobietami i mężczyznami w sposobach sprawowania tej funkcji. Analiza jest oparta na materiale jakościowym obejmującym sto osiem wywiadów z sołtyskami i sołtysami oraz innymi aktorami lokalnymi, przeprowadzonych w dziesięciu gminach położonych w różnych regionach kraju. Jej wyniki wskazują złożony charakter przyczyn feminizacji funkcji sołtysa, obejmujących takie czynniki jak specyfika samej funkcji, zasoby jednostkowe mężczyzn i kobiet czy uwarunkowania lokalne. Sposób, w jaki kobiety i mężczyźni sprawują tę funkcję, nie różni się znacznie, ale sołtyski, jak się wydaje, przywiązują większą niż mężczyźni wagę do wzmacniania „ducha wspólnoty” w swoich miejscowościach.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.050s / 5285.20 kB / 190 inc