Autor:
Ilona Matysiak

Słowa kluczowe:
funkcja sołtysa, sołtysi, sołtyski, samorząd lokalny, społeczeństwo obywatelskie, wieś

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-3


Kobiety wśród sołtysów – dlaczego jest ich coraz więcej i co z tego wynika?

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na kobietach pełniących funkcję sołtysa. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania o to, dlaczego w ostatnich latach rośnie liczba sołtysek i  czy występują jakieś istotne różnice między kobietami i mężczyznami w sposobach sprawowania tej funkcji. Analiza jest oparta na materiale jakościowym obejmującym sto osiem wywiadów z sołtyskami i sołtysami oraz innymi aktorami lokalnymi, przeprowadzonych w dziesięciu gminach położonych w różnych regionach kraju. Jej wyniki wskazują złożony charakter przyczyn feminizacji funkcji sołtysa, obejmujących takie czynniki jak specyfika samej funkcji, zasoby jednostkowe mężczyzn i kobiet czy uwarunkowania lokalne. Sposób, w jaki kobiety i mężczyźni sprawują tę funkcję, nie różni się znacznie, ale sołtyski, jak się wydaje, przywiązują większą niż mężczyźni wagę do wzmacniania „ducha wspólnoty” w swoich miejscowościach.

 

Women among village representatives – Why are their numbers increasing, and what are  the consequences?

Abstract

The author devotes her article to women serving in the po-sition of sołtys – heads of rural self-government units. She notes that recent years have brought an uptick in the number of women serving in this capacity, and she explores whether they work any differently than their male counterparts. The author’s analysis is based on qualitative material comprised of 108 interviews with sołtys (women and men alike) as well as with other local actors conducted in 10 communities across Poland. The results suggest a complex set of causes for the growing representation of women in rural self-government, comprising factors such as the specific characteristics of the job of sołtys, demographics, and conditions prevailing in the local communities. On the one hand, the author does not discern any major differences in the manner in which men and women go about such work, but on the other she observes that female sołtys tend to have more regard for the general community spirit and try to foster it.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 2682.54 kB / 190 inc