Autor:
Tomasz Masłyk

Dodatkowe informacje:

Abstrakt

Charakter działalności trzeciego sektora w danym kraju jest probierzem zarówno efektywności rozwiązań instytucjonalnych, jak i gwarancji przestrzegania praw  obywatelskich. Szczególnie mocnym testem jakości tych

Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, trzeci sektor, jakościowe badania społeczne

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-4


Bariery i korzyści: osoby z niepełnosprawnościami w organizacjach trzeciego sektora. Jakościowa ilustracja empiryczna

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5284.07 kB / 190 inc