Autor:
Tomasz Masłyk

Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, trzeci sektor, jakościowe badania społeczne

DOI:
10.26368/17332265-050-2-2020-4


Bariery i korzyści: osoby z niepełnosprawnościami w organizacjach trzeciego sektora. Jakościowa ilustracja empiryczna

Abstrakt

Charakter działalności trzeciego sektora w danym kraju jest probierzem zarówno efektywności rozwiązań instytucjonalnych, jak i gwarancji przestrzegania praw obywatel-skich. Szczególnie mocnym testem jakości tych rozwiązań jest poziom zaangażowania w działalność stowarzyszeniową osób zmagających się na co dzień z groźbą wykluczenia społecznego z różnych sfer życia. Jedną z takich kategorii tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Ich zaangażowanie w działania organizacyjne pokazuje, że nie tylko są w stanie radzić sobie z własnymi ograniczeniami wywołanymi niepełnosprawnością, ale także pokładają nadzieję w to, że aktywność ta będzie skutecznym sposobem osiągania celów własnych i wspólnotowych. Pytanie o bariery, przed którymi stają osoby z niepełnosprawnościami, podejmując działalność stowarzyszeniową, oraz o korzyści, jakie z niej czerpią jest celem tego artykułu. Badania terenowe przeprowadzono wśród osób z niepełnosprawnościami, stosując technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych.

 

Barriers and benefits: Disabled people in third sector organizations. Qualitative empirical illustration

Abstract

The character of third sector operations in any given country can be taken as a species of litmus test, providing some idea as to the effectiveness of institutional solutions and of civic rights guarantees. An especially eloquent test of these solutions’ quality is presented in the level of community / third sector involvement of individuals at risk of social exclusion from various realms of life – such as disabled persons. The participation of disabled persons in third-sector organisations demonstrates that not only are they able to rise above their own limitations imposed by their disabilities, but also that they invest their hopes and resources in broader ideas and objectives. The article revolves around an exploration of the barriers faced by disabled persons as they seek to contribute to the third sector and of the benefits which they derive from such efforts. The underlying field research relied on individual in-depth interviews with disabled persons.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 2682.60 kB / 190 inc