Autor:
Magdalena Arczewska


Trzeci sektor w ujęciu porównawczym – i nie tylko

Fragment artykułu

W czterdziestym dziewiątym numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentujemy teksty dotyczące funkcjonowania organizacji obywatelskich w Rosji i na Ukrainie, artykuł  odnoszący się do uwarunkowań procesu rozliczalności w organizacjach, a także tekst  mający na celu przybliżenie czytelnikom wyników badań organizacji równościowych w Polsce z punktu widzenia ich autoidentyfikacji oraz wykorzystywanych przez nie  zasobów kadrowych i finansowych. Zamieszczamy ponadto recenzję książki,  kalendarium zmian prawnych oraz ekspertyzę dotyczącą wdrażania przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług  społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818).

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.059s / 5373.59 kB / 190 inc