Autor:
Daria Murawska

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, trzeci sektor, accountability, przejrzystość

DOI:
10.26368/17332265-049-1-2020-3


Accountability w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych

Abstrakt

Organizacje pozarządowe są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego i aktywnym uczestnikiem życia społecznego. W realizacji misji i osiąganiu celów, dla  których zostały powołane, kluczowe wydają się: współpraca z interesariuszami, łatwość w zdobywaniu społecznego poparcia dla swoich działań oraz pozyskiwanie  wsparcia finansowego, nie tylko ze środków administracji publicznej, ale także od  darczyńców prywatnych i instytucjonalnych. Jawność, transparentność i otwartość to  cechy kluczowe w codziennej działalności. Pomocnym kierunkiem porządkującym procesy rozliczalności, sprawozdawczości i otwartej komunikacji jest prowadzenie  działań w ramach accountability. W artykule zaprezentowano uwarunkowania procesu accountability, dostępne mechanizmy i międzynarodowe standardy odnoszące się do  tego podejścia.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.053s / 5285.09 kB / 190 inc