Autor:
Magdalena Arczewska

Różne wektory aktywności obywatelskiej

fragment artykułu

W czterdziestym ósmym numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentujemy teksty  dotyczące różnych zagadnień: polityki młodzieżowej na poziomie Unii Europejskiej,  aktywności organizacji pozarządowych w publicznych szkołach i przedszkolach, z  uwzględnieniem roli rad rodziców w tych działaniach, wpływ protestów studenckich na Bałkanach na zachodzące tam przemiany społeczne, korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania nowych technologii w publicznych i obywatelskich inicjatywach  antykorupcyjnych. Zamieszczamy ponadto recenzję książki, kalendarium zmian  prawnych oraz studium przypadku opisujące przykłady współpracy projektantów graficznych z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z organizacjami pozarządowymi.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf