Autor:
z Alanem Claytonem rozmawiają Lidia Kuczmierowska i Andrzej Pietrucha


O poruszających historiach, darczyńcach i wytrwałości fundraisera – perspektywa wielkich organizacji fundraisingowych

Fragment wywiadu

Lidia Kuczmierowska: Co to są wielkie organizacje fundraisingowe? Przedstawiłeś tę  koncepcję podczas seminarium i brzmi ona bardzo obiecująco. Jak powstała i co oznacza? Czym jest w praktyce wielka organizacja fundraisingowa?

Alan Clayton: Upraszczając, wielka organizacja fundraisingowa to taka, która  dramatycznie zwiększa swoje przychody, a jej wzrost pozostaje zrównoważony.

LK: Dramatycznie, czyli…

AC: Zazwyczaj chodzi tutaj o zwiększenie przychodów o dwieście do czterystu procent  w średnim okresie, czyli w ciągu od pięciu do dziesięciu lat. Z kolei osiągnięcie  zrównoważonego wzrostu oznacza sytuację, gdy zaspokajamy potrzeby dwóch grup  klientów: beneficjentów i darczyńców. To zdarza się organizacjom, które są równie  dobre w biznesie fundraisingowym, jak i w realizowaniu swojej misji.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.050s / 2679.55 kB / 190 inc