Autor:
Beata Charycka, Marta Gumkowska

Słowa kluczowe:
badania kondycji organizacji pozarządowych, zmiany w polskim sektorze pozarządowym

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-1


Między wzrostem a rozwojem. Zmiany w sektorze pozarządowym w Polsce

Abstrakt

W artykule, na podstawie wyników cyklicznych badań stowarzyszeń i fundacji,  przeanalizowano zmiany w sektorze polskich organizacji pozarządowych następujące od 2002 roku, w tym dojrzewanie sektora, poprawę jego kondycji finansowej, wzrost  znaczenia środków publicznych, rosnącą uciążliwość biurokracji, kryzys kapitału  ludzkiego, wzrost znaczenia relacji wewnątrzsektorowych, zmiany w kanonie wartości  wyznawanych przez organizacje. Autorki wiążą przedstawione tendencje z obecnym w  polskim sektorze pozarządowym dążeniem do profesjonalizacji organizacji przy  jednoczesnym zaniedbaniu ich społecznego zakorzenienia, a także analizują zmiany w  relacjach organizacji z państwem.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 5284.98 kB / 190 inc