Autor:
Beata Charycka, Marta Gumkowska

Słowa kluczowe:
badania kondycji organizacji pozarządowych, zmiany w polskim sektorze pozarządowym

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-1


Między wzrostem a rozwojem. Zmiany w sektorze pozarządowym w Polsce

Abstrakt

W artykule, na podstawie wyników cyklicznych badań stowarzyszeń i fundacji,  przeanalizowano zmiany w sektorze polskich organizacji pozarządowych następujące od 2002 roku, w tym dojrzewanie sektora, poprawę jego kondycji finansowej, wzrost  znaczenia środków publicznych, rosnącą uciążliwość biurokracji, kryzys kapitału  ludzkiego, wzrost znaczenia relacji wewnątrzsektorowych, zmiany w kanonie wartości  wyznawanych przez organizacje. Autorki wiążą przedstawione tendencje z obecnym w  polskim sektorze pozarządowym dążeniem do profesjonalizacji organizacji przy  jednoczesnym zaniedbaniu ich społecznego zakorzenienia, a także analizują zmiany w  relacjach organizacji z państwem.

 

Between growth and development. Changes in the non-profit sector in Poland

Abstract

This article refers to the results of cyclical studies of associations and foundations in order to analyse changes transpiring in the Polish non-governmental sector since 2002, identifying the main ones as: coming of age of the sector, improvement of the sector’s overall financial condition, increased importance of public funds, increasingly bothersome red tape, a human capital crisis, growing significance of relationships within the sector, and shifts in the canon of values subscribed to by Polish NGOs. The authors interpret these tendencies in terms of a striving towards professionalization coupled with neglect of the organisations’ roots within the broader community; they also consider changes in the relationship between NGOs and the Polish state.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.044s / 2681.70 kB / 190 inc