Autor:
Magdalena Tendera

Słowa kluczowe:
protesty studenckie, biopolityka, bezpieczeństwo, transformacja postkomunistyczna, Bałkany

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-2


Protest a postkomunistyczna transformacja systemowa – biopolityka protestów studenckich na Bałkanach

Abstrakt

Artykuł jest streszczeniem wyników badań terenowych prowadzonych w latach 2014–2017 w dwóch bałkańskich stolicach: Belgradzie i Sofii. Celem badań było pokazanie, że protesty studenckie, które przyspieszyły postsocjalistyczną transformację systemową w państwach centralnej i wschodniej Europy, na Bałkanach stanowią przykład mechanizmu bezpieczeństwa systemu społecznego zapewniającego określoną równowagę strukturalną w niestabilnych politycznie krajach i w ten sposób mają udział w reprodukcji układów rządzenia. Koncept bezpieczeństwa jest  elementem teorii biopolitycznej Michela Foucaulta i pozwala – przez liczne odniesienia do kwestii przestrzennych i problematyki projektowania oraz zarządzania zjawiskami  społecznymi – wpisać demonstracje studenckie w ramy mechanizmów biowładzy.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 5285.27 kB / 190 inc