Autor:
Grzegorz Makowski

Słowa kluczowe:
korupcja, polityka antykorupcyjna, organizacje strażnicze, nowe technologie

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-3


O pożytkach i zagrożeniach z zastosowania nowych technologii w publicznych i obywatelskich inicjatywach antykorupcyjnych (część 2)

Abstrakt

W ostatnich kilku dekadach pole badań zarówno nad korupcją i polityką antykorupcyjną, jak i nad nowymi technologiami znacznie się rozszerzyło.  Współcześnie korupcja to nie tylko łapówkarstwo czy w ogóle rodzaj przestępstwa, ale  splot instytucji i innych czynników społecznych, który powoduje, że o dostępie do  różnego rodzaju dóbr publicznych decydują partykularystyczne przesłanki (na  przykład przynależność partyjna czy klanowa). Z drugiej strony nowe technologie  informacyjne są coraz bardziej obecne w życiu publicznym. Istnieje wiele przesłanek,  które pozwalają postawić hipotezę, że rozwój nowych technologii pomaga w  ograniczeniu ryzyka korupcji. Jednocześnie to nowe technologie tworzą także nowe  zagrożenia i nowe ryzyka, także nowe formy korupcji. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych – ich jasne i ciemne  strony.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 5286.03 kB / 190 inc