Autor:
Ewa Giermanowska, Agnieszka Bielska

Słowa kluczowe:
młodzież, europejska polityka młodzieżowa, zaangażowanie społeczne i obywatelskie, programy unijne

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-4


Programy Unii Europejskiej w obszarze zaangażowania społecznego i obywatelskiego ludzi młodych – od Młodzieży dla Europy do Europejskiego Korpusu Solidarności

Abstrakt

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do inicjatyw zwiększających zaangażowanie  społeczne i obywatelskie młodzieży, wspierając jej udział w działalności społecznej (na przykład wolontariacie) i politycznej. Kategoria zaangażowania społecznego i  obywatelskiego – obok edukacji i zatrudnienia – jest głównym wskaźnikiem  określającym pozycję ludzi młodych w społeczeństwie, przedmiotem badań i analiz  oraz polityk publicznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, państwowym i międzynarodowym). W artykule omówiono programy Unii Europejskiej, których ważnym komponentem jest kategoria zaangażowania społecznego i obywatelskiego,  zwracając uwagę na główne obszary działania i rozwoju programów, wyniki ich  ewaluacji, a także uwarunkowania zmian i kierunki rozwoju europejskiej polityki młodzieżowej w obszarze zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne.

 

European Union programmes in the area of participation and civic engagement of young people – From the Youth for Europe programme to the European Solidarity Corps

Abstract

The European Union pays particular attention to programmes that enhance participation and civic engagement of young people. The level of participation and civic engagement of young people together with education and employment are they key indicators determining the position of young people within society. Accordingly, this area and related public policies (at the regional, state and interna-tional level) are often subject to research and analysis. In this article, we will focus on the EU programmes supporting participation and civic engagement of young people. We will analyse their aims and objectives, discuss their evaluation results and also study how, and if, they impact on development of EU educational programmes and European youth policy in general.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.053s / 5377.73 kB / 190 inc