Autor:
Ewa Giermanowska, Agnieszka Bielska

Słowa kluczowe:
młodzież, europejska polityka młodzieżowa, zaangażowanie społeczne i obywatelskie, programy unijne

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-4


Programy Unii Europejskiej w obszarze zaangażowania społecznego i obywatelskiego ludzi młodych – od Młodzieży dla Europy do Europejskiego Korpusu Solidarności

Abstrakt

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do inicjatyw zwiększających zaangażowanie  społeczne i obywatelskie młodzieży, wspierając jej udział w działalności społecznej (na przykład wolontariacie) i politycznej. Kategoria zaangażowania społecznego i  obywatelskiego – obok edukacji i zatrudnienia – jest głównym wskaźnikiem  określającym pozycję ludzi młodych w społeczeństwie, przedmiotem badań i analiz  oraz polityk publicznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, państwowym i międzynarodowym). W artykule omówiono programy Unii Europejskiej, których ważnym komponentem jest kategoria zaangażowania społecznego i obywatelskiego,  zwracając uwagę na główne obszary działania i rozwoju programów, wyniki ich  ewaluacji, a także uwarunkowania zmian i kierunki rozwoju europejskiej polityki młodzieżowej w obszarze zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5285.97 kB / 190 inc