Autor:
Grzegorz Całek

Słowa kluczowe:
opiniowanie, organizacje pozarządowe, rada rodziców, rodzice, szkoła, prawo oświatowe

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-5


Organizacje pozarządowe w szkole – podstawy formalne, podejmowanie działalności, rola rady rodziców

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania organizacji  pozarządowych w publicznych szkołach i przedszkolach, spróbowano także określić,  jaką wiedzę o organizacjach podejmujących współpracę ze szkołą chcieliby mieć rodzice – członkowie rad rodziców, które zgodnie z Prawem oświatowym opiniują  wiążąco funkcjonowanie podmiotów trzeciego sektora na terenie szkoły. Autor  przeanalizował w tym zakresie Prawo oświatowe, zaprezentował ponadto wnioski z badania przeprowadzonego podczas warsztatów dla członków rad rodziców, które  odbyły się w grudniu 2018 i w kwietniu 2019 roku.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.064s / 5285.01 kB / 190 inc