Autor:
Grzegorz Całek

Słowa kluczowe:
opiniowanie, organizacje pozarządowe, rada rodziców, rodzice, szkoła, prawo oświatowe

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-5


Organizacje pozarządowe w szkole – podstawy formalne, podejmowanie działalności, rola rady rodziców

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania organizacji  pozarządowych w publicznych szkołach i przedszkolach, spróbowano także określić,  jaką wiedzę o organizacjach podejmujących współpracę ze szkołą chcieliby mieć rodzice – członkowie rad rodziców, które zgodnie z Prawem oświatowym opiniują  wiążąco funkcjonowanie podmiotów trzeciego sektora na terenie szkoły. Autor  przeanalizował w tym zakresie Prawo oświatowe, zaprezentował ponadto wnioski z badania przeprowadzonego podczas warsztatów dla członków rad rodziców, które  odbyły się w grudniu 2018 i w kwietniu 2019 roku.

 

NGOs at schools – Formal basis, launch, the role of parent councils

Abstract

A presentation of the legal basis for operation of non-governmental organisations at public schools and pre-schools. Equally importantly, the article endeavours an assessment of the issue of NGOs working at schools from the perspective of parents and of the kinds of questions they would like answered in this regard. In accordance with Polish educational law, parents – represented by parent councils – may review operations of NGOs within schools, and their opinions are binding in character. The author analyses the relevant legislation as well as presenting the conclusions of a study conducted during workshops for parent council members conducted in December 2018 and April 2019.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.056s / 5376.77 kB / 190 inc