Autor:
Justyna Szklarczyk-Lauer


Studium przypadku – współpraca projektantów graficznych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z organizacjami pozarządowymi

Fragment artykułu

Od kilku lat intensywnie rozwija się współpraca studentów i nauczycieli akademickich  Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z pozarządowym  środowiskiem prawniczym. W artykule omówiono przykłady współpracy między takimi  organizacjami pozarządowymi a grupą projektantów graficznych skupioną  wokół Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przykłady obejmują zorganizowane wspólnie warsztaty, projekty wydawnictw, prace dyplomowe i doktorskie, projekty aplikacji, wzory dokumentów i infografik. Część tekstu powstała na podstawie  wywiadów z projektantami i prawnikami, którzy skomentowali mocne i słabe strony współpracy, a także przeszkody i perspektywy rozwoju. Wskazano ponadto, jakie wartości – poza subiektywnym pojęciem „bycia ładnym” – niesie dobrze zaprojektowany pod kątem graficznym i typograficznym produkt.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2679.53 kB / 190 inc