Autor:
Piotr Henzler


Ile wolności, ile nadzoru – współczesny Internet i zmieniające się społeczeństwo

Fragment recenzji

Czy Internet jest miejscem nieskrępowanej wolności wypowiedzi, czy wyrafinowanym systemem nadzorującym wszystkie działania swoich użytkowników? Czy osoby aktywne w sieci tworzą rzeczywistość (wirtualną?) na własną modłę, czy raczej  poruszają się jak marionetki w przestrzeni organizowanej, zarządzanej i kontrolowanej przez podmioty zewnętrzne?

Na jednoznaczną i wyrazistą odpowiedź na powyższe pytania może pozwolić sobie  jedynie osoba niezwiązana regułami krytycznymi myślenia, podążająca za wrażeniami  lub emocjami. Bardziej wnikliwi i bezstronni obserwatorzy zdają sobie sprawę, że problem jest złożony i że w sieci można znaleźć zarówno „przestrzenie wolności”, jak i „strefy nadzoru”. Co więcej, mogą się one przenikać, a granice między nimi mogą być  słabo dostrzegalne. Żeby to jednak dostrzec, trzeba wejść głębiej w temat.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.065s / 5374.35 kB / 190 inc