Autor:
Magdalena Arczewska


Wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego

Fragment artykułu

W czterdziestym siódmym numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentujemy teksty  dotyczące aktualnych zagadnień stanowiących wyzwania dla społeczeństwa  obywatelskiego – od udziału amatorów w realizacji badań naukowych w ramach citizen science po wdrażanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu spraw sądowych w estońskim wymiarze sprawiedliwości. Numer otwiera wywiad przeprowadzony przez Jędrzeja Dudkiewicza z Marią Felföldi, prezeską Stowarzyszenia Kulturalnego Polonia Nova, które zrzesza osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.048s / 2678.55 kB / 190 inc