Autor:
Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Słowa kluczowe:
nauka obywatelska, amator, demokratyzacja nauki

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-1


Nauka obywatelska – zmiana paradygmatu nauki czy jedynie pomocnicza procedura badawcza?

Abstrakt

Nauka obywatelska (citizen science), mimo że wciąż nie doczekała się zunifikowanej definicji, najczęściej jest opisywana jako udział nieprofesjonalistów w realizacji badań naukowych. Szerzej uznaje się ją za formę edukacji, współpracy w badaniach naukowych czy nawet ruch społeczny. W dobie globalnych zmian w ilości, jakości i dostępie do dóbr naturalnych oraz powszechnego rozwoju technologii badawczych i komunikacyjnych nauka obywatelska wydaje się nieodzowną procedurą badawczą, metodą czy wręcz odrębną dziedziną nauki wspomagającą demokratyzację nauki, edukacji i polityki. Jej uprawianie to nie tylko swoisty przywilej amatorów (nieprofesjonalistów), ale także, a może przede wszystkim, obowiązek naukowców, bez względu na dyscyplinę, w której się specjalizują.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5298.02 kB / 190 inc