Autor:
Grażyna Liczbińska, Magdalena Kosińska, Jarosław Greser

Słowa kluczowe:
choroby cywilizacyjne, stan okołourodzeniowy,koszty leczenia, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-2


Podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zagrożeń zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza

Abstrakt

W Polsce świadomość zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczenie powietrza, pozostawia wciąż wiele do życzenia. Niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza powoduje problemy już na najwcześniejszych etapach życia – w rozwoju wewnątrzmacicznym. Coraz więcej badań wskazuje na związek zanieczyszczenia powietrza z udarami mózgu, powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, występowaniem nowotworów płuc, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a nawet przypadkami depresji i prób samobójczych.

Działania w celu ograniczenia skutków zanieczyszczenia powietrza są podejmowane globalnie i lokalnie – na poziomie organizacji pozarządowych. W artykule zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych wywołanych zanieczyszczeniami powietrza wraz z potencjalnymi działaniami organizacji pozarządowych na rzecz poprawy jakości życia w Polsce.

 

Increasing awareness in Polish society of threats to health and life caused by air pollution

Abstract

In Poland, awareness of the risks posed by air pollution leaves a lot to be desired. Demographic and epidemiological indicators leave no doubt: in 2015, air pollution caused 721 premature deaths per million people in the country. The harmful effects of air pollution cause threats at the earliest stages of life, i.e. during intrauterine development, leading to miscarriages, cardiovascular system defects, intrauterine growth restriction, premature births or births of children with low birth weight. There is also an increasing number of studies indicating the adverse impact of air pollution as regards incidence of stroke, thromboembolic complications, ischemic heart disease, arrhythmia, lung cancer, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and even cases of depression and suicide attempts. The negative impact of air pollution on health and on human life generates huge financial costs: from the cost of treatment in neonatal, pediatric and other specialist wards to the costs of health treatment of adults, for example measured in lost work days. Actions leading to reducing the effects of air pollution are taken at the global level (e.g. by the United Nations or the European Union) as well as locally, by non-governmental organizations. In this work, we present the current state of knowledge on health and economic effects caused by air pollution and the potential activities of non-governmental organizations towards improving quality of life in Poland.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.062s / 5382.09 kB / 190 inc