Autor:
Grażyna Liczbińska, Magdaena Kosińska, Jarosław Greser

Słowa kluczowe:
choroby cywilizacyjne, stan okołourodzeniowy,koszty leczenia, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-2


Podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zagrożeń zdrowia i życia spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza

Abstrakt

W Polsce świadomość zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczenie powietrza, pozostawia wciąż wiele do życzenia. Niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza powoduje problemy już na najwcześniejszych etapach życia – w rozwoju wewnątrzmacicznym. Coraz więcej badań wskazuje na związek zanieczyszczenia powietrza z udarami mózgu, powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, występowaniem nowotworów płuc, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a nawet przypadkami depresji i prób samobójczych.

Działania w celu ograniczenia skutków zanieczyszczenia powietrza są podejmowane globalnie i lokalnie – na poziomie organizacji pozarządowych. W artykule zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych wywołanych zanieczyszczeniami powietrza wraz z potencjalnymi działaniami organizacji pozarządowych na rzecz poprawy jakości życia w Polsce.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.052s / 5298.80 kB / 190 inc