Autor:
Grzegorz Makowski

Słowa kluczowe:
korupcja, polityka antykorupcyjna, organizacje strażnicze, nowe technologie

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-3


O pożytkach i zagrożeniach z zastosowania nowych technologii w publicznych i obywatelskich inicjatywach antykorupcyjnych (część 1)

Abstrakt

W ostatnich kilku dekadach pole badań zarówno nad korupcją i polityką  antykorupcyjną, jak i nad nowymi technologiami znacznie się rozszerzyło. Współcześnie korupcja to nie tylko łapówkarstwo czy w ogóle rodzaj przestępstwa, ale  splot instytucji i rozmaitych czynników społecznych, który powoduje, że o dostępie do  różnego rodzaju dóbr publicznych decydują partykularystyczne przesłanki (na  przykład przynależność partyjna czy klanowa). Z drugiej strony nowe technologie informacyjne są coraz bardziej obecne w życiu publicznym. Istnieje wiele przesłanek,  które pozwalają postawić hipotezę, że rozwój nowych technologii pomaga w ograniczeniu ryzyka korupcji.

Jednocześnie to nowe technologie tworzą także nowe zagrożenia i nowe ryzyka, w tym nowe formy korupcji. W części pierwszej artykułu zakreślono pole analizy i podano wstępne, ogólne hipotezy na temat związku nowych technologii informacyjnych z  problematyką korupcji i polityki antykorupcyjnej.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.052s / 5299.00 kB / 190 inc