Autor:
Magdalena Nazimek

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, postępowanie sądowe, osoba zaufania, punkt poradniczy, praca w terenie

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-4


Możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych i pozasądowe formy oferowanego wsparcia

Abstrakt

Aktywny udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych jest istotnym  elementem realizacji ich działań statutowych oraz realnym wsparciem dla ich  beneficjentek i beneficjentów. W artykule zaprezentowano uprawnienia organizacji  pozarządowych wynikające  z przepisów postępowania cywilnego, karnego i  sądowoadministracyjnego, ze szczególnym  uwzględnieniem niedopuszczenia organizacji do udziału w toczącym się postępowaniu, roli  oświadczeń składanych  przez organizacje oraz sporu wokół statusu fundacji na gruncie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W drugiej części artykułu omówiono mniej formalny udział przedstawicielek i  przedstawicieli organizacji w postępowaniu – przez instytucję osoby zaufania, a także  pozasądowe formy wsparcia oferowane przez organizacje, takie jak prowadzenie  stacjonarnych punktów poradniczych oraz praca w terenie w formie asystentury i  streetworkingu.

 

Possibilities of participation of a non-governmental organization in court proceedings and extrajudicial forms of support offered

Abstract

Active participation of non-governmental organisations in court proceedings constitutes an important element in performance of the NGOs’ core activities and presents real-terms support to their beneficiaries. This article presents an overview of the status and rights of NGOs in the realm of Polish civil, criminal, and administrative procedure, with especial attention devoted to situations were NGOs are barred from pending proceedings, the role of depositions / statements adduced by NGOs, and the controversy surrounding the status of foundations within the context of the laws regulating proceedings before the administrative courts. In its second part, the article proceeds to less formal ways in which NGO representatives might support their beneficiaries in court proceedings, such as the Polish law equivalents of McKenzie friends and assistance outside the courtroom, such as law clinics or fieldwork (e.g. by assistants or streetworkers).

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.038s / 2682.64 kB / 190 inc