Autor:
Magdalena Nazimek

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, postępowanie sądowe, osoba zaufania, punkt poradniczy, praca w terenie

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-4


Możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych i pozasądowe formy oferowanego wsparcia

Abstrakt

Aktywny udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych jest istotnym  elementem realizacji ich działań statutowych oraz realnym wsparciem dla ich  beneficjentek i beneficjentów. W artykule zaprezentowano uprawnienia organizacji  pozarządowych wynikające  z przepisów postępowania cywilnego, karnego i  sądowoadministracyjnego, ze szczególnym  uwzględnieniem niedopuszczenia organizacji do udziału w toczącym się postępowaniu, roli  oświadczeń składanych  przez organizacje oraz sporu wokół statusu fundacji na gruncie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W drugiej części artykułu omówiono mniej formalny udział przedstawicielek i  przedstawicieli organizacji w postępowaniu – przez instytucję osoby zaufania, a także  pozasądowe formy wsparcia oferowane przez organizacje, takie jak prowadzenie  stacjonarnych punktów poradniczych oraz praca w terenie w formie asystentury i  streetworkingu.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5299.02 kB / 190 inc